Mistr Bonerova Edelsteinu

Z Encyklopedie knihy

Mistr Bonerova Edelsteinu (Meister des Boners Edelstein) anonymní ilustrátor nejstarší známé tištěné knihy, totiž souboru bajek Ulricha Bonera Der Edelstein (Bamberg 1461). Bajky o zvířatech a rostlinách sepsané krátce před polovinou 14. století německým dominikánem Bonerem (1280?-1350?) vytiskl Albrecht Pfister. Dnes je celý náklad jeho edice doložen jen jediným kolorovaným exemplářem ve Wolfenbüttelu.

Cyklus 203 dvoudílných konturových dřevořezů vznikl nezávisle na obrazových doprovodech starších rukopisných verzí Edelsteinu, avšak s respektem k iluminátorské tradici tohoto literárního žánru. Přitom odklon od statických výjevů a důraz na mimiku postav, akce zvířat a perspektivu krajiny předznamenávají už renesanční pojetí ilustrace. Podlouhle koncipované scény, vycházející z motivů jednotlivých bajek, skládají jako u mnohostěnného drahokamu (něm. Edelstein) ideální obraz lidských ctností a neřestí. Zleva je ke scénám volně připojeno ještě vyobrazení moudrého člověka (opakující se postava kazatele nebo učitele). Pfister otiskl nejprve sazbu textu a štočky reprodukoval do vynechaných míst nad nebo mezi textem až následně. Špalíky měly ovšem rozdílnou výšku, takže některé archy, na nichž se sešly dva nestejně vysoké štočky, otiskoval včetně sazby natřikrát.

Pokud víme, takřečený Mistr Bonerova Edelsteinu se na jiných ilustracích Pfisterovy dílny již nepodílel, ale jak zjistila Ursula Kochová, v několika málo případech inspiroval Mistra ulmského Boccaccia a jeho proslavenou latinsko-německou verzi Aesopova díla Vita et fabulae (Ulm ca 1476-1477).


Lit.: BODEMANN, U. (ed.): Fabula docet. Illustrierte Fabelbücher aus sechs Jahrhunderten. Wolfenbüttel 1983 (Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek, 41); FOUQUET, D. (ed.): Ulrich Boner, Der Edelstein. Faksimile der ersten Druckausgabe Bamberg 1461. Bd. 1-2. Stuttgart 1972; KOCH, U: Holzschnitte der Ulmer Äsop-Ausgabe des Johann Zainer. Dresden 1961; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; MILDE, W.: Zu den beiden Bonerdrucken Albrecht Pfisters (GW 4839 und 4840). Gutenberg-Jahrbuch 1976, s. 109-116.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.