Mohuč

Z Encyklopedie knihy

Mohuč (Mainz) německé město, z něhož pocházejí první dochované projevy komplementárně pojaté technologie knihtisku. Počáteční etapa novodobého způsobu rozmnožování knih je vymezena zdejšími aktivitami Johanna Gutenberga mezi léty 1444-1455 (případně ca 1460). Za nejstarší dnes známý pokus o tisk souvislého textu se považuje německý Almanach na rok 1448 (Mainz? 1447?). O samostatné činnosti Gutenbergova pomocníka Heinricha Keffera lze uvažovat jen hypoteticky, a nadto pouze během 1458/59. Od 1457 působili v Mohuči společně Johann Fust, bývalý spojenec Gutenbergův, a Peter Schöffer st., někdejší pomocník v Gutenbergově tiskárně. Jejich dílna, v níž od 1467 Schöffer působil sám, produkovala technicky náročné publikace a položila základy cílevědomé ediční politiky, kterou dále rozvíjeli Schöfferovi synové. Ostatní následovníci, z nichž většina uprchla před občanskou válkou roku 1462 do ciziny, se typografickým úspěchům Schöfferovy rodiny vyrovnávali jen ztěží. V roce 1479 je v Mohuči doložen krátce Johann Numeister (Neumeister), který předtím působil v italském Folignu (1470) a později se usadil ve Francii (Albi od 1480 a Lyon od 1483). Malíř Erhard Reeuwich zde působil od 1484, Jakob Meydenbach v letech 1491-1495 a Peter Friedberg 1492-1500. Ze čtrnácti tiskáren pracujících zde postupně v 16. století zaslouží pozornosti dílna Franze Behema.


Lit.: BENZING, J.-PRESSER, H. (edd.): Fünfhundert Jahre Mainzer Buchdruck. Festgabe zum 70. Geburtstag von Aloys Ruppel. Mainz 1952; FUCHS, R. W.: Die Mainzer Frühdrucke mit Buchholzschnitten 1480 bis 1500. Frankfurt a/M. 1958 (Sondernummer des Börsenblattes für den deutschen Buchhandel, Frankfurter Ausgabe); GELDNER, F.: Zum frühesten deutschen und italienischen Buchdruck. Gutenberg-Jahrbuch 1979, s. 18-38; GOLDSCHMIDT, A.: The decoration of early Mainz books. Magazine of art 31, 1938, s. 519-522; HEITZ, P.: Frankfurter und Mainzer Drucker- und Verlegerzeichen bis in das 17. Jahrhunderts. Strasbourg 1896; KÖNIG, E.: New perspectives on the history of Mainz printing: a fresh look at illuminated imprints. In: Printing the written word. The social history of books, ca 1450-1520 (ed. S. L. Hindmann). Ithaca (NY) 1991, s. 143-173; SCHRAMM, A.: Der Bilderschmuck der Frühdrucke, fortgeführt von der Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 14 (Die Drucker in Mainz. 1. Fust und Schöffer, 2. Johann Numeister, 3. Peter Schöffer), Bd. 15 (Die Drucker in Mainz. 4. Erhard Reuwich, 5. Jakob Meydenbach, 6. Peter Friedberg). Leipzig 1931-1933.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 313-321; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 146-147; GELDNER 1. 17-43. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.