Moritz Friedrich Illig

Z Encyklopedie knihy

Moritz Friedrich Illig (1775-1818) hodinář a dědic rodinné papírny v Erbachu známý jako tvůrce revoluční technologie klížení papíru přímo v papírovině, a to přidáním pryskyřičného mýdla a kamence (síranu hlinito-draselného). Novinka se ujala v souvislosti se zavedením papírenského stroje. Papírovina doplněná klížidlem sice odstranila zdlouhavou ruční impregnaci povrchu archů, ale je i jednou z příčin pozdější kyselé degradace papíru. Technologie byla uvedena do praxe roku 1805 a poprvé publikována v Illigově pojednání Anleitung auf eine sichere, einfache und wohlfeile Art Papier in der Masse zu leimen (Mainz 1807).


Lit.: BAYERL, G.: Die Papiermühle. Vorindustrielle Papiermacherei aus dem Gebiet des alten deutschen Reiches. Technologie, Arbeitsverhältnisse, Umwelt. Teil 1-2. Frankfurt/M.-Bern-New York-Paris 1987; ENGELHARDT, G.-GRANICH, K.-RITTER, K.: Das Leimen von Papier. Leipzig 1972; KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992; ZUMAN, Fr.: Výrobní technika papíru a její vývoj. Praha 1937.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.