Most

Z Encyklopedie knihy

Most město v Čechách, jehož knižní kulturu ovlivňovaly již v 80. letech 15. století obchodní zájmy německého tiskaře a nakladatele Petra Dracha ml. Obdobné aktivity jsou doloženy ještě 1596, kdy se zdejší měšťan Ondřej Weidlich ujal nakladatelských povinností Štrausova německého tisku Hájkovy kroniky. Přesto však se knihtisk mezi městskými řemesly objevil poměrně pozdě, a to zásluhou Karla Bedřicha Martiniho, jehož dílna s jazykově německou produkcí fungovala 1727-1733. Na tuto nejstarší etapu navázal 1737-1763 Valentin Vavřinec Kotting (chybným čtením jeho jména vytvořil Josef Volf v německé verzi Geschichte dalšího, ale neexistujícího tiskaře Valentina Lorenze). Přinejmenším 1766 tiskl v Mostě Kottingův syn Antonín Zikmund (v Praze usedlí Jan a Josef Antonín Kottingové, pravděpodobně příbuzní, působili jako faktoři). Pak přešla dílna prodejem na bývalého zaměstnance pražské Tiskárny jezuitské Václava Ondřeje Fuhra (činný 1768-1788). Ten se živil výrobou a prodejem levně tištěných německých pověrečných tisků. Fuhrovi dědicové jsou doloženi roku 1796. Dalším majitelem byl Antonín Astmann, jehož produkce je prozatím evidována jen k roku 1802.


Lit.: VOLF, J.: Geschichte des Buchdrucks in Böhmen und Mähren bis 1848. Weimar 1928; VOLF, J.: Jak vypadala činnost výhradně německých knihtiskáren v Mostu a v Chebu v letech 1780-1785. Časopis československých knihovníků 2, 1923, s. 224-229.

Lex.: CHYBA 362-363. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.