Náměšť nad Oslavou

Z Encyklopedie knihy

Náměšť nad Oslavou krátkodobé sídlo nekatolického knihtisku na Moravě, v němž pod ochranou majitele panství Václava Meziříčského z Lomnice zakotvil roku 1533 Kašpar Aorg. Po jeho opětovném odchodu do Lulče v Náměšti nad Oslavou tiskli během 1533-1535 Jan Pytlík z Dvořiště a Matěj Pytlík z Dvořiště. Po této konfesijně vyhraněné etapě, která skončila roku 1535 smrtí majitele panství, ve městě již žádná další tiskárna nevznikla. Od roku 1622 ukrýval zdejší zámek po nějaký čas Tiskárnu bratrskou, která pak po vydání Obnoveného zřízení zemského byla z iniciativy Jana Amosa Komenského vyvezena 1629 přes Přerov do polského Lešna.


Lit.: FIALOVÁ, Vl.: Jak to ve skutečnosti bylo s tiskárnami na náměšťském zámku? Z kralické tvrze 5, 1971, s. 59-60; VOLF, J.: Byla roku 1571 v Náměšti bratrská tiskárna? Časopis Matice moravské 45, 1921, s. 68-70.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 161; CHYBA 363. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.