Nápisová páska

Z Encyklopedie knihy

Verze z 30. 9. 2019, 10:41, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Nápisová páska (též banderola z fr. banderole = páska, praporek, něm. Schriftband) pozdně středověký výtvarný prvek přejatý na řezanou vazbu a do knižní grafiky posledního decenia 15. století jako nositel citátu (akcipies), devízy, jména zpodobené postavy či názvu města (veduta). Páska byla důležitým nástrojem k pochopení celkového výjevu. Její délka (respektive počet zalomení) se řídila množstvím textu a kompozičním záměrem tvůrce. Umístění bylo přitom rozmanité: vycházela z úst figury (proto též mluvící páska), vinula se okolo ní, anebo obepínala její nohy. Často též v rukou zobrazovaného spočívala jako vlající textový svitek. Nápisové pásky nalezneme ještě na rytinách ohlášek univerzitních dizertací 17. a 18. století.Nápisová páska se stala funkčním doplňkem tiskařských signetů: v Čechách a na Moravě kupříkladu Konrad Stahel (1499), Konrad Baumgarten (1501), Oldřich Velenský z Mnichova (1519), Pavel Severin z Kapí Hory (1529) aj. Snad nejstarší doklad ilustrační tendence představuje u nás Tento traktát jest o mládenci, kterýž jsa v štěstí zpychal a svévolně upadl v neštěstí (Praha 1505), který odborná literatura zkráceně nazývá Pán rady. Tak jako v zahraničí počátkem 16. století jsou i zde pásky zaplněny nenáboženskými texty charakterizujícími profese vystupujících postav. Někdy nápisová páska tvořila dokonce ústřední téma dřevořezu. Pěkný příklad přináší Stuchsův tisk díla Aloysia de Cadamosto Nye unbekande Lande unde eine nye Werldt in korter vorgangener Tyd gefunden (Nürnberg 1508). Titulní strana tu nevznikla sazbou, nýbrž otištěním celotranného dřevořezu s komplikovaně vinutou páskou, která je na jedenácti místech pokryta jednotlivými slovy věcného názvu. Obdobně nadstandardní prostor poskytl pásce Štyrsův Nový zákon (Mladá Boleslav 1525). Zde má banderola podobu iniciály K(Nihy), z níž dále vychází a jako nositelka jmen Kristova rodu se vine po okrajích celé strany.


Lit.: HORÁK, Fr.: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1948; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; TOBOLKA, Zd. V.: Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor. Praha 1949.

Lex.: BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997, s. 37 (banderole).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.