Nakladatelská vazba (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Verze z 9. 11. 2018, 13:26, kterou vytvořil Kamil.boldan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vazba zhotovená přímo nakladatelem či tiskařem anebo na jejich objednávku najatou knihvazačskou dílnou. Po vynálezu knihtisku začali někteří tiskaři buďto všechny exempláře téhož vydání či jejich část opatřovat shodnými sériovými vazbami, zhotovenými buďto ve vlastní dílně či u spolupracujícího knihvazače. Přišli s nimi již někteří velcí tiskaři konce 15. století (Anton Koberger v Norimberku, Peter Schöffer v Mohuči, Aldus Manutius v Benátkách). Velká část produkce tisků 15. století ovšem byla distribuována a prodávána v nesvázané podobě a výtisk si nechával svázat až první vlastník. Vazby velké části raných tisků tak nepocházejí přímo z místa jejich vydání. Větší rozvoj nakladatelských vazeb nastal až v 16. století (v domácím knihtisku až od druhé poloviny 16. století). Jednalo se hlavně o slepotiskové vazby jejichž sériovost již předurčovalo zdobení pomocí válečků a většich ploten.

Lit.: HANEBUTT-BENZ, E.: Bucheinbände im 15. und 16. Jahrhundert. In: Die Buchkultur im 15. und 16. Jahrhundert. Bd. 1. Hamburg 1995, s. 270–273; LIVIO MACCHI, F. e: Dizionario illustrato della legatura. Milano 2002, s. 154–155.

Autor hesla: Kamil.boldan