Nicolas Henri Tardieu

Z Encyklopedie knihy

Nicolas Henri Tardieu (1674-1749) nejstarší člen významné francouzské rodiny provozující profesi mědirytců a nakladatelů od 17. do 19. století. Byl žákem Gérarda Audrana a mimo jiné pracoval dle Rubensových předloh. Ilustroval díla: Houdard de La Motte Fables nouvelles (Paris 1727), C. Parrocel Ecole de cavaliers (Paris 1736), Jean de Lafontaine Fables choisies mises en vers (Paris 1746) aj. Jako ilustrátor ho předčil syn Jacques Nicolas Tardieu (1716-1791), autor mědirytů v Cervantesově díle Les Principales aventures de l’admirable Don Quichotte (La Haye 1746) či v Boccacciově Il Decamerone (Paris 1757-1761). Z poměrně málo produktivní dílny jeho bratrance Pierra Francoise Tardieua (1711-1771) jsou známé mědiryty pořízené dle předloh Jeana Baptisty Oudryho do knihy Jeana de Lafontaina Fables choisies mises en vers (Paris 1755-1759). Příbuzný Alexandre Tardieu (1756-1844) je znám jako spoluvynálezce ocelorytu.


Lex.: NAGLER 20. 251-263 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 32. 443-444 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOOLEY 4. 247-249. = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.