Nicolas Louis Robert

Z Encyklopedie knihy

Nicolas Louis Robert (1761-1828) zaměstnanec pařížské tiskárny Pierra Françoise Didota a později správce papírny Saint Légera Didota v městě Essones. Roku 1798 předložil k patentování revoluční myšlenku papírenského stroje s nekonečným sítem. Roku 1799 patent získal a 1800 veškerá práva převedl na svého zaměstnavatele. Didot však patent 1801 prodal švagrovi Johnu Gamblovi, který si vynález pojistil 1803 v Anglii novým patentem. Ještě téhož roku práva odkoupili bratři Henry (1766-1854) a Sealy (1774-1847) Fourdrinierové, francouzští obchodníci s papírem žijící v anglickém městě Frogmore. Než byl roku 1808 s pomocí Bryana Donkina (1768-1855) papírenský stroj schopen trvalého provozu, museli do vynálezu investovat ještě mnoho prostředků až nakonec skončili na mizině (od té doby se v anglosaských zemích papírenský stroj s podélným sítem nazývá fourdrinier).


Lit.: CLAPPERTON, R. H.: The paper-making maschine. Its invention, evolution and development. Oxford 1967; KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992; MORRIS, H.: Nicolas Louis Robert and his endless wire papermaking machine. With facsimiles of the inventor’s original drawings of the first paper machine. Including a chapter on the papermaking historian Leonard B. Schlosser. Newton (PA) 2000; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.