Nikolaus Goetz

Z Encyklopedie knihy

Nikolaus Goetz (též Gotz) jeden z prvotiskařů v Kolíně/R. Roku 1470 se imatrikuloval na tamní univerzitě a vlastní dílnu zprovoznil zřejmě roku 1474 tiskem Ludolphus de Saxonia Vita Christi (Köln/R. 1474). Tiskárna jako jedna z prvních v Německu doplňovala textovou sazbu číslováním stran. Tento pokrokový prvek přichází mimo jiné u čtenářsky osvědčeného díla Fasciculus temporum Wernera Rolewincka (Köln/R. non ante 1474). Zatímco číslování zaváděl už kolega Arnold Therhoernen, byl Goetz prvním řemeslníkem v Německu, který do knihtisku zapojil knižní mědiryt. Dvě schematické ilustrace provedené tiskem z hloubky byly jen volně připojeny k latinsko-německé příručce Lazara Behama Kalendarii duo pro annis 1477-1537 (Köln/R. 1476?). Poslední dnes známá práce sázená Goetzovým tiskovým písmem je datována 1480, ale tiskařovo jméno v explicitu již nenese.


Lit.: CORSTEN, S.: Die Anfänge des Kölner Buchdrucks. Köln/R. 1955; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; VOULLIÉME, E.: Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Bonn 1903.

Lex.: GELDNER 1. 94-95. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.