Nikolaus Marschalk

Z Encyklopedie knihy

Nikolaus Marschalk (ca 1470-1525) zakladatel knihtisku ve Wittenberku, kam i se svým sazečem Henricem Sertoriem roku 1502 přesídlil po krátkém působení v Erfurtu (1501-1502). Stal se prvním profesorem řečtiny na nově založené wittenberské univerzitě a soukromou tiskárnu (Privatdruckerei) provozoval zřejmě jako vedlejší činnost jen krátce mezi léty 1502-1503. Technické vybavení dílny přejal Johann Rhau-Grunenberg. Nejpozději roku 1510 je Marschalk doložen jako pedagog na univerzitě v Rostocku a v letech 1514-1521 opět jako majitel tiskárny. V obou dílnách rozmnožoval vlastní mluvnické práce a potřebné školní knihy z oblasti přírodovědné i filologické. Je prvním tiskařem na sever od Alp, který publikoval Introductio ad litteras hebraicas Alda Manuzia st. (Erfurt? 1502?).


Lex.: BENZING (Buchdrucker) 108, 394 a 497; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 403.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.