Nikolaus Ulrich

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:46, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Nikolaus Ulrich (též Ulrych) Němec usedlý v Praze 1620 a angažující se pro nekatolickou stranu Fridricha Falckého. Mohl pracovat jako knihkupec. Byl-li tiskař, z jeho produkce se dnes zřejmě nic dochovalo.


Lit.: WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909.

Lex.: CHYBA 298. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.