Numeronym

Z Encyklopedie knihy

Numeronym (z lat. numerus = číslo, řec. onoma = jméno) pseudonym užívající čísel, která odpovídají pořadí abecedních písmen vlastního jména, např. 12.1.13.19.20.1.13. = mantuan = Jan Mantuán Fencl v explicitu naučení Jana Černého Lékařství užitečné a výborné spravovánie proti nakaženému povětří (Nürnberg 1518).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.