Obálka

Z Encyklopedie knihy

Obálka (angl. dust wrapper, fr. couverture, něm. Schutzumschlag nebo Umschlag) ochranný knižní přebal existující již u středověkých rukopisů v podobě pergamenové, usňové či látkové „košilky“ (lat. camisia, odtud angl. book jacket a fr. chemise). Od 15. století se častěji zhotovovala jen z papíru. Na rozdíl od vazby obálkové obepíná knihu volně (fr. couverture mobile) a fixuje se pouze přehnutím přes boční hrany obou desek. Knižní obálky jsou z vydavatelsko-bibliografického, typografického i uměleckého hlediska nedílnou součástí exempláře. Aby v běžném knihovním provozu neutrpěly, při převazbě se vevazují mezi knižní blok a zadní desku.

Estetickou funkci papírové obálce přiřkli již prvotiskaři. Nejstarší dochovaný artefakt s natištěným dřevořezem pochází z augsburské tiskárny Johanna Schönspergera st. (1482), odkud se rychle rozšířil po Německu, Itálii aj. Vedle dřevořezové obálky se časem objevila obálka typografická, pokrytá rozmanitými vzory z tiskařských ozdůbek (angl. typographical cover, fr. couverture typographique, něm. typographischer Umschlag). Od počátku 18. století přišly do módy první čistě titulové obálky. Byly nejčastěji modré, nebo žluté a obsahovaly natištěné údaje z titulní strany (angl. cover title, fr. titre de couverture nebo titre extérieur, něm. Umschlagtitel). Případné názvové či impresorské odlišnosti mezi obálkou a titulem byly motivovány snahou rozprodat starý náklad v komerčně nové podobě. Proto hovoříme o vydání obálkovém. Kolem roku 1800 zavedl Pierre Didot specifickou formu zvanou němá obálka (fr. couverture muette), která byla zepředu a na hřbetu potištěna jen prázdnými ozdobnými štítky (rámečky) k dodatečnému vepsání názvu díla. Koncem 18. století se prosadila také ilustrovaná obálka s ilustračním mědirytem a o několik desetiletí později s litografií (angl. illustrated cover, fr. couverture illustrée, něm. illustrierter Umschlag). Užívání těchto obrazových obálek, k jejichž tvorbě nakladatelé angažovali i významné výtvarné umělce (odtud též označení obálka originální neboli nakladatelská), vrcholilo od druhé poloviny 19. století.


Lit.: BAER, L.: Mit Holzschnitten verzierte Buchumschläge des XV. und XVI. Jahrhunderts. Frankfurt/M. 1923; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; ROSNER, Ch.: Die Kunst des Buchumschlages. Stuttgart 1954.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.