Obalová vazba (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Verze z 10. 12. 2018, 23:46, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Obalová vazba (též plášťová, angl. divinity binding, fr. reliure à l’aumônière, něm. Hülleneinband) typ celokožené knižní vazby se specificky zpracovaným pokryvem. Ten je formou běžné záložky napevno přetažen jen přes delší hranu přední desky, zatímco u zadních hran výrazně přesahuje formát knihy a zůstává volný. Před zavřením knihy se tyto volné části (chlopně) vkládaly kolem tří stran ořízky pod přední desku (odtud angl. synonymum binding with circuit edges). Kniha, převázána nakonec ještě řemínky, získala obal či plášť, který ji chránil před prachem.

Během 14.-16. století, kdy se tento typ vazby psané a tištěné knihy uplatňoval, vznikly ještě jiné, nepatrně odlišné modifikace obalu. U první z nich byly menší chlopně našity též k horní a dolní kantě přední desky, ba i ke hřbetu. Další obměna počítala s tím, že horní protažené chlopně budou zavazovány na způsob příbuzné vazby sáčkové. S ústupem obalové módy byly volné konce pokryvu vesměs odstřihávány. Přesto však máme dochován vyšší počet relativně intaktních exemplářů, a to i v Čechách, nežli je tomu u vazby sáčkové. Většinou jde o učebnice a vzdělavatelské příručky.


Lit.: BRUCKNER, U.: Das Beutelbuch und seine Verwandten-der Hülleneinband, das Faltbuch und der Buchbeutel. Gutenberg-Jahrbuch 1997, s. 307-324; ĎUROVIČ, M. (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha 2002; HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. stol. Praha 1959; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; LOUBIER, H.: Hülleneinbände des ausgehenden Mittelalters. In: Bibliografiska studier. Tillägnade friherre Johannes Rudbeck pa hans femtioarsdag den 7 mars 1917. Stockholm 1917, s. 39n; LOUBIER, H.: Ein Original-Hülleneinband in Göteborg. In: Werden und Wirken. Ein Festgruß Karl W. Hiersemann zugesandt … zum 70. Geburtstag und vierzigjährigen Bestehen seiner Firma (hrsg. von W. Breslauer und K. Koehler). Leipzig 1924, s. 178-183; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964-1965. Liberec 1965, s. 19-145; SCHREIBER, H.: Buchbeutel und Hülleneinband. Archiv für Buchgewerbe 76, 1939, s. 492-496.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.