Opava

Z Encyklopedie knihy

Opava město na Moravě, v němž s povolením císaře Karla VI. první knihtiskařskou dílnu otevřel Jan Václav Schindler st., bývalý faktor olomoucké dílny Anny Alžběty Rosenburgové (rozené Kilianové). Jako samostatný tiskař je zde doložen v letech 1716-1719. S manželkou Evou Schindlerovou, která po jeho smrti pokračovala 1719-1722, měl syna Jana Václava ml. Ten převzal od matky vedení závodu v letech 1724-1766. Když zemřel, vdovským právem pokračovala 1766-1772 manželka Marie Magdaléna Schindlerová. Roku 1773 však tiskárnu prodala svému faktorovi Josefu Gabrielovi, jehož činnost je v tamní tiskárně doložena až do roku 1780. Pak živnost roku 1781 přešla krátce na Josefu Gabrielovou, patrně tou dobou už vdovu, od níž tiskárnu odkoupil Josef Jiří Trassler.


Lex.: CHYBA 368-369. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.