Opistografický tisk

Z Encyklopedie knihy

Opistografický tisk (z řec. opisthos = zadní, grafein = psát) tisk pořízený po obou stranách papíru. Na rozdíl od vývojově staršího tisku anopistografického čili jednostranného vznikal již před polovinou 15. století v knihtiskařském lisu, jehož rovnoměrný tlak nezanechával na papíru hrubé stopy dřevěné či kovové kompaktní tiskové formy. Označení se užívá jen v souvislosti s rozlišením techniky užité v blokových knihách.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.