Opunym

Z Encyklopedie knihy

Opunym (z lat. opus = dílo, řec. onoma = jméno) pseudonym ukrývající jméno autora za název dříve publikovaného vlastního díla, např. „Sepsáno od autora Robinsona“ = Joachim Heinrich von Campe.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.