Osmerka

Z Encyklopedie knihy

Osmerka neboli oktáv (z lat. octavus = osmý, angl. octavo, fr. in-octavo, něm. Oktav) třikrát na výšku přeložený arch s osmi potištěnými listy v tiskařské složce, odtud označení 8°. Sazba se vyřazovala do tiskové formy buď na výšku, anebo po šířce. Výška složky se pohybovala mezi 150 až 200 mm (u papíru veržé je arch složen a rozřezán tak, že žebrování prochází kolmo). Tento dodnes nejužívanější formát knihy zaváděli od 70. let 15. století italští tiskaři pro tisk liturgické literatury. Nejstarší osmerkový tisk u nás, totiž Václava Korandy ml. Traktát o velebné a božské svátosti oltářní (Praha? 1493), realizoval takzvaný Tiskař Korandy. O popularizaci se zasloužil na přelomu 15. a 16. století benátský tiskař Aldo Manuzio st.


Lit.: KLEMZ, W.: Papier. Herstellung und Formate. Hannover 1973.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.