Oxford

Z Encyklopedie knihy

Oxford chronologicky druhé nejstarší město v Anglii s knihtiskařskou dílnou, kterou v letech 1478-1479 provozoval anonymní Tiskař Hieronymova Expositia. Toto Expositio in symbolum apostolorum je ovšem v explicitu datováno o deset let dříve (Oxford 1468). Již starší bibliografové však tento raný letopočet odmítli a označili ho za sazečovu chybu. Typologické shody Expositia s publikacemi o málo mladšího Theodorica Rooda z Kolína/R. přivedly některé moderní badatele ke ztotožnění obou dílen. Roode je však jako tiskař prokazatelně v explicitech uváděn až během 1481-1486, např. Alexander de Ales Expositio super tres libros Aristotelis de anima (Oxford 1481). Vedle knihtiskařství pro potřeby zdejší univerzity se Rood živil též knihvazačstvím.

Po několikaleté pauze otevřeli tiskárnu krátce John Scolar (činný 1517-1519) a Charles Kyrfoth (1519). Oba také pracovali pro univerzitu, avšak dodnes nepřerušená aktivita Tiskárny univerzitní počíná až roku 1585 privilegiem uděleným Josephu Barnesovi (činný 1585-1617).


Lit.: JOHNSON, J.-STRICKLAND, G.: Print and printing at Oxford to the year 1700. London-Oxford 1966; MADAN, F. F.: The early Oxford press. A bibliography of printing and publishing at Oxford ,1468‘-1640. Oxford 1895; MADAN, F. F.: A chart of Oxford printing 1468-1900 with notes and illustrations. Oxford 1904; MORISON, St.: John Fell, the University Press and the ,Fell‘ types ... bequeathed in 1686 to the University of Oxford. Oxford 1967.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 175-176; GELDNER 2. 347-348. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.