Písmová sada

Z Encyklopedie knihy

Písmová sada (něm. Schriftgarnitur) kompletní soubor tiskového písma (včetně číslic, interpunkčních a jiných speciálních znaků). Hranolky mají shodnou písmovou výšku a nesou jednotný písmový řez, vyrobený v jediném písmovém stupni. Poněvadž při sazbě knihy je vždy zapotřebí více stupňů od nejmenšího po největší, tiskaři raději z písmolijen objednávali celé písmové rodiny.


Lit.: BERRY, W. T.-JASPERT, W. P.-JOHNSON, A. F.: The encyclopaedia of type faces. London 1958 (repr. 1970); LAWSON, A.: Anatomy of a typeface. Boston 1990.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.