Písmové výplňky

Z Encyklopedie knihy

Písmové výplňky (angl. spaces, fr. espaces, něm. Spatien a stněm. Stege = lávky, odtud stč. lavčičky) netisknoucí sazební materiál užívaný k vykrytí a upevnění prázdných míst stránkové sazby. Jeho výška byla proto menší nežli písmová výška tisknoucích elementů. Výplňky zvané též mezernice sloužily k zaplnění spácií (lat. mezer) mezi slovy, řádky a odstavci (alinea). Po polovině 15. století se vyráběly ještě ze dřeva, později každá písmová sada obsahovala vlastní výplňky odlité na shodné kuželky jako tisková písmena. Větší podélné výplňky, které fixovaly okraje ztrácející se sazby a východové, písmeny zcela nezaplněné řádky se nazývaly čtverce (kvadráty z něm. Quadraten). Podlouhlý pás užívaný k prokládání řádků je nazýván proložka neboli regleta (z fr. réglet = vložka). Zpevňoval řádky v tiskové formě a mimo to zesvětloval obraz tiskové strany. Někteří prvotiskaři proložky ještě nepoužívali a řádkovou sazbu stahovali drátem vedeným skrze kovové hranolky písmen. Rozměrem hrubší materiál nese označení vložka. Ta fixovala okraj stránkové sazby či sazby sloupcové, mezery mezi kapitolami apod. Užívala se též k zaplnění nepotištěných míst, která dodatečně (např. iniciálou) zdobil rubrikátor nebo iluminátor. Duté litinové vložky sloužily také k zajištění nevysazených částí tiskové formy čili vakátů. Odlévání výplňků provázela obdobná anarchie jako u písmových stupňů a písmové výšky. Návrh na sjednocení rozměrů netisknoucího sazebního materiálu podal Wilhelm Haas st. v knize Erklärung einer neü erfundenen und gemeinnützlichen Einrichtung der Stück-Linien und Zwischenspäne (Basel 1772). Unifikační návrh se ujal a v celé Evropě přetrval až do poloviny 19. století.


Lit.: BERRY, W. T.-JASPERT, W. P.-JOHNSON, A. F.: The encyclopaedia of type faces. London 1958 (repr. 1970); KABÁT, K.: Knihtisk a jeho vývoj v Československu. Praha 1936; LAWSON, A.: Anatomy of a typeface. Boston 1990; NEŠVERA, R. K.: Kralický nález typografického materiálu z hlediska technicko-historického. In: Kralice (red. Vl. Fialová). Brno 1959, s. 81-93; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.