Písmový řez

Z Encyklopedie knihy

Písmový řez (něm. Schriftschnitt) profesionální výraz pro kresbu tiskového písma, na níž se charakteristicky podílí způsob nasazení akcentů, způsob stínování, morfologie serifů a ovšemže velikost, proporce i náklon osy. Obecnými kritérii řezu jsou dobrá čitelnost a estetická úroveň (stylová neboli historická a nestylová, módně obměňující starší písmařské prvky). Až do počátku 18. století měl každý písmový stupeň téhož druhu písma vlastní řez se specifickou kresbou. Jeden z prvních tvůrců, který v písmařství upřednostnil hlediska typografická (sazečská) a kresbu písmové rodiny unifikoval, byl William Caslon st. Sporadicky se řezy pojmenovávaly dle tvůrců již v minulosti (např. Sabonfraktur z dílny Jacoba Sabona). Teprve však od 19. století se přidělování obchodních názvů stalo nutností, neboť trh přivykající rychlému vývoji automatických sázecích strojů zaplavily četné repliky starších abeced (např. antikva Aldus) i mladších akcidenčních písem (např. Cairo a Memphis jako dva drobně odchylné řezy egyptienky).


Lit.: BERRY, W. T.-JASPERT, W. P.-JOHNSON, A. F.: The encyclopaedia of type faces. London 1958 (repr. 1970); LAWSON, A.: Anatomy of a typeface. Boston 1990.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.