Přídeští (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

(přesměrováno z Přídeští)

Přídeští homonymum označující jednak samotnou vnitřní stranu knižní desky (angl. inside cover, fr. plat intérieur, něm. Deckelinnenseite) a jednak ochranný pokryv, jímž je vnitřek desky vylepen (angl. pastedown, fr. contreplat, něm. Innenspiegel nebo jen Spiegel).

Původně k vylepení sloužil list pergamenu či papíru. Od 15. století se však mezi knižní blok a desku umísťoval dvoulist, jehož vnější půlka byla k přídeští přilepena a volná část pak fungovala jako předsádka. Dvoulist, který chránil krajní složky a zpevňoval přechod mezi deskami a blokem knihy, nebyl vždy pouze bílý. Počínaje 17. stoletím se čím dál častěji užíval papír katunový, papír škrobový, papír tragantový, papír velurový nebo papír bronzovaný. Začátkem 18. století přišel do módy papír brokátový a o sto let později dosavadní historické techniky obohatil ještě papír batikový. Tyto papíry však nemusely mít nutně formu dvoulistu, nýbrž jen listu, jímž se pro zvýšení dekorativnosti přelepoval původní pokryv přídeští.

Obdobnou funkci plnila od 17. století i přídeštní useň, na níž dle tradice vazby orientální pokračovala výzdoba započatá na pokryvu vnějších desek. Tento způsob knihvazačského zpracování se nazývá vazba „doublure“. V 18. a 19. století přišlo do módy také přídeští vylepené hedvábím, a to měnivě lesklým (fr. moaré) i zlaceným (fr. tabis). Častým prvkem přídeštní výzdoby, uplatňované již od renesance, byla pouhá zlacená linka probíhající okolo přídeštní (zkosené) hrany na záložce vnějšího pokryvu. Ač mělo přídeští zůstat prázdné, často čtenářům posloužilo jako nejbližší místo k rukopisným poznámkám, zběžným kresbičkám (lat. lusus calami = kratochvilné hříčky) a provenienčním záznamům včetně poznámek o pořizovací ceně.


Lit.: BABLER, O. F.: O předsádce filologicky. Historická knižní vazba 1963. Liberec 1963, s. 7-8; BOROVSKÝ, Fr. A.: Katalog der Ausstellung von Bucheinbänden und Vorsatzpapiern. Prag 1903; ĎUROVIČ, M. (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha 2002; HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.