Přídeští (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Přední přídeští se záložkami usňového pokryvu a výlepem z hrubé textilie. Rukopisný antifonář z poč. 15. stol. Národní knihovna ČR, sign. III.D.10
Majitelé si od 15. století lepili na přídeští i obrazové jednolisty. Kolorovaný šrotový tisk se Stigmatizací sv. Františka, 60. léta 15. století, vlepený na přední přídeští českého rukopisného žaltáře. Národní knihovna ČR, sign. XVII.F.8
Holé zadní přídeští vazby z doby kolem 1300 se záložkami vínově červeného usňového pokryvu. Guilelmus Peraldus, Summa de virtutibus. Národní knihovna ČR, sign. XIV.H.3, zadní přídeští
Drobná, německy psaná modlitební kniha ze 2. pol. 15. stol., která sloužila chebským klariskám. Ty si na přední přídeští vlepily obrazový jednolist s Jezulátkem ve slunci. Národní knihovna ČR, sign. XVI.G.30.b.
Jako výlep zadního přídeští německého rukopisu z poloviny 15. stol. užil knihvazač zlomek ze starobylého pergamenového rukopisu z 10. stol. s eposem Thebais od římského básníka Statia. Dnes od dřevěné desky odlepeno. Národní knihovna ČR, sign. XXIII.D.188
Vazba inkunábule z roku 1488. Knihvazač užil jako výlep zadního přídeští makulaturu ze staršího německého tisku a jako hřbetní výztuhy pruhy z pergamenového latinského rukopisu z 14. stol. Národní knihovna ČR, sign. Teplá D 45

Jako přídeští označujeme vnitřní stranu desek, kam zasahují záložky usňového pokryvu. Přídeští bývala zpravidla vylepovaná papírem nebo pergamenem (často ale i druhotně užitými a popsanými, případně potištěnými). Tyto výlepy měly chránit vazebné prvky – do vydlabaných drážek v deskách upevněné vazy, proužky pergamenu aj. Na středověkých vazbách nejednou zůstávala nezakrytá a dobře vidíme způsob upevnění vazů do desky. Stávala se místem pro zápis vlastnických poznámek či zápisů o ceně knihy i vazby. Často tu nacházíme různé čtenářské výpisky, biografické údaje, devisy, zbožné průpovědi, modlitby, citáty, letopisné poznámky, žertovné kresbičky i tzv.lusus calami. Zápisy jsou důležité pro sledování osudů dané knihy. Během převazeb ovšem vzaly za své. Před poškozením chránil desky i hřbet s citlivým šitím a vazy usňový pokryv. Jeho konce byly zahnuty přes hrany desek a přilepeny k přídeštím. Zde je zakrývají výlepy přídeští, které mohou být zhotoveny ze separátních čistých listů i z popsané makulatury získané ze starších již nepotřebných rukopisů, ať již pergamenových či papírových.

Lit.: MAZAL, O.: Einbandkunde. Die Geschichte des Einbandes. Wiesbaden 1997, s. 10.

Autor hesla: Kamil.boldan