Příležitostné tisky

Z Encyklopedie knihy

Ohláška univerzitní disertace s tezemi (Augsburg 1735). Theses ex universa philosophia quas subarchatae Deo sponsae Virgini et Matri parenti intemeratae Mariae Sine labe originali conceptae hyperdulica devotione dicatas in … Universitate Carolo-Ferdinandea Pragensi praeside … Patre P. Ioanne Paleczek e# Societate Iesu ... In Magna aula Carolina publice propugnandas suscepit ... Ioannes Lhotsky Bohemus Zebracensis, AA. LL. et philosophiae baccalaureus, metaphysicae et ethicae-historiae auditor. Anno MDCCXXXV. mense ... die ... horis ... meridiem consvetis (Augsburg, Gottlieb Heiss st.. 1735). Mezzotintový obraz Immaculaty kreslil Johann Holzer, vyryl a vydal Gottlieb Heiss st. (cum privil. S. C. Cathol. Maj.). Národní knihovna ČR (Praha), sign. T
Příležitostné tisky (angl. topical compositions nebo writing for a special occasion, fr. impressions de circonstance, něm. Gelegenheitsdrucke) publikace reagující na významné události soukromého či veřejného života. Základním kritériem těchto zrcadel doby není literární forma, nýbrž úzká časová vazba mezi předmětnou aktualitou a jejím tiskovým zveřejněním (narození, svatba a pohřeb jako náměty humanistického básnictví či duchovních kázání, náboženské a politické aktuality, informace o živelných pohromách, lidských mostrech a vraždách na jednolistech nebo v novinových letácích, teze k akademické dizertaci). Pro časovou pomíjivost obsahu se drtivá většina příležitostných tisků dočkala ovšem jen vydání jediného. Příležitostný charakter nemají jen některé drobné tisky kolportované jako jednolisty či brožury, ale i objemné ilustrované svazky o korunovačních slavnostech apod. Naopak periodicky vycházejících novin a časopisů se tato kategorie netýká.Bibl.: GARBER, Kl. (ed.): Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven. Bd. 1, Abt. I/1-. Hildesheim-Zürich-New York 2001-.

Lit.: ENDERS, C.: Deutsche Gelegenheitsdichtung bis zu Goethe. Germanisch-romanische Monatsschrift 1, 1909, s. 292-307.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.