Přednostní vydání

Z Encyklopedie knihy

Přednostní vydání (angl. reserved edition, fr. tirage réservé, něm. Vorzugsausgabe) menší část nákladu vyrobená z dedikačních a reprezentačních důvodů poněkud odlišněji nežli zbytek jednoho a téhož vydání. Odlišnosti zasahují pouze formální rovinu exemplářů, a proto kritéria vydání paralelního a vydání variantního nesplňují. U části nákladu bývala upřednostněna méně obvyklá tisková látka (barvený a mnohdy příjemně parfémovaný papír či dokonce pergamen, ba i hedvábí). Část nákladu dostávala též honosnější knižní vazbu. Přednostní čili dedikační exempláře získaly nejednou ráz bibliofilií také kolorováním, podpisem autora a vlastnoruční dedikací. Prvním tiskařem, který od roku 1494 počal náklad dělit dle komerčních i uměleckých hledisek, byl Aldo Manuzio st. Pro přednostní exempláře bibliofilií 19. a 20. století, vydávaných týmž způsobem, jsou charakteristické ještě podpisy ostatních tvůrců (ilustrátor, knihvazač, nakladatel, tiskař) a čísla výtisků (rukou, nebo razítkem).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.