Předsádka (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Předsádka papírové, či pergamenové dvoulisty umísťované mezi knižní blok a desku (odtud angl. endpaper, něm. Vorsatzblatt). Dvoulisty stejně jako vazy zpevňují přechod mezi deskami a blokem knihy a chrání krajní složky (odtud fr. feuille de garde). Přední a zadní předsádku má tak počínaje 15. stoletím každá kompletní publikace.

Způsob připojení k počáteční a závěrečné složce se řídí historickým typem vazby a hmotností bloku. Předsádka může být všita, vlepena, anebo připojena kombinací obou způsobů. Polovina vnějšího dvoulistu je nalepena na přídeští a ostatní části zůstávají volné (angl. fly-leaf, fr. feuille volante, něm. fliegendes Blatt). Exempláře knihvazačsky zpracovávané jako bibliofilie obsahují bez ohledu na dobu vzniku volných předsádek více. Kupříkladu vazby pro sběratele Groliera mají přídeští kryto polovinou nalepeného pergamenového dvoulistu, do něhož je vložen první papírový dvoulist, přičemž druhý, případně i třetí následují až za volným pergamenovým protilistem.

Od počátku 17. století se čím dál častěji vyskytovaly barevné předsádky (odtud fr. označení předsádky též jako papier de fantaisie). Tvořil je papír katunový, papír škrobový, papír tragantový, papír velurový nebo papír bronzovaný. Počátkem 18. století přišel do módy papír brokátový a o století později dosavadní historické techniky obohatil ještě papír batikový. Barevné předsádky se ke knižnímu bloku kladly tak, aby vzor geometricky odpovídal směru žebrování papíru knihtiskového (souběžná orientace byla vyžadována samozřejmě též u papírových předsádek nebarevných, ba i u hedvábím vylepených přídeští). Ač měla předsádka zůstat prázdná, často čtenářům posloužila jako nejbližší místo k zaznamenání provenience, pořizovací ceny a dalších údajů či zběžných kresbiček (lat. lusus calami = kratochvilné hříčky).


Lit.: BABLER, O. F.: O předsádce filologicky. Historická knižní vazba 1963. Liberec 1963, s. 7-8; BOROVSKÝ, Fr. A.: Katalog der Ausstellung von Bucheinbänden und Vorsatzpapiern. Prag 1903; ĎUROVIČ, M. (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha 2002; HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.