Převazba

Z Encyklopedie knihy

Mnohé středověké rukopisy již nejsou opatřeny vazbami z doby jejich vzniku. Ty někdy nevydržely časté užívání knihy, jindy mohly být poškozeny při různých katastrofách. V mladším období zhotovenou vazbu označujeme jako převazbu. Při studiu rukopisů, inkunábulí i starých tisků musíme odlišit vazbu soudobou od mladší převazby. Převázáním mohly středověké rukopisy projít již relativně brzy po svém vzniku, v raném novověku a nejednou i v moderní době, především v rámci celkového restaurování. K převazbě starých knih často vedla i proměna estetických nároků či snaha opatřovat celý knižní fond jednotnými vazbami (kupř. v barokních interiérových knihovnách). Při převazbě bývaly knižní bloky nejednou oříznuty, což někdy vedlo k částečné ztrátě původních marginálních a poznámek. Během převazeb vzaly zpravidla za své i původní výlepy přídeští a někdy i předsádky s cennými provenienčními údaji a čtenářskými poznámkami. 

Autor hesla: Kamil.boldan