Původní vazba: Porovnání verzí

Z Encyklopedie knihy

(Značka: editace z VisualEditoru)
m (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
 
Řádek 3: Řádek 3:
 
Od původní vazby je třeba odlišovat takzvanou mladší vazbu vzniklou napodobením stylu, který byl aktuální v době vytištění publikace (něm. Einband im Stil der Zeit). Opakem této napodobeniny je rekonstrukce čili remboatáž (z fr. réemboîtage, angl. recasing, něm. Wiedereinbindung), při níž se holý [[knižní blok]] nasazuje do nových [[Knižní desky|desek]] s maximálním využitím historického [[Pokryv knižní vazby|pokryvu]] a výzdoby. Jiný význam nežli remboatáž má konzervace. Jejím cílem je záchrana původních prvků celého knižního [[Korpus|korpusu]] formou technického zajištění a ošetření, které by mělo zpomalit přirozené stárnutí. Od povrchové konzervace se zásadně liší převazba. Tou rozumíme obnovení rozpadlého vazebného organismu novým šitím a zasazení zpravidla do nových, zhusta však rekostruovaných či konzervovaných původních desek.
 
Od původní vazby je třeba odlišovat takzvanou mladší vazbu vzniklou napodobením stylu, který byl aktuální v době vytištění publikace (něm. Einband im Stil der Zeit). Opakem této napodobeniny je rekonstrukce čili remboatáž (z fr. réemboîtage, angl. recasing, něm. Wiedereinbindung), při níž se holý [[knižní blok]] nasazuje do nových [[Knižní desky|desek]] s maximálním využitím historického [[Pokryv knižní vazby|pokryvu]] a výzdoby. Jiný význam nežli remboatáž má konzervace. Jejím cílem je záchrana původních prvků celého knižního [[Korpus|korpusu]] formou technického zajištění a ošetření, které by mělo zpomalit přirozené stárnutí. Od povrchové konzervace se zásadně liší převazba. Tou rozumíme obnovení rozpadlého vazebného organismu novým šitím a zasazení zpravidla do nových, zhusta však rekostruovaných či konzervovaných původních desek.
  
== Literatura ==
+
 
  
 
'''Lit.:'''  HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.
 
'''Lit.:'''  HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Aktuální verze z 10. 12. 2018, 23:46

Původní vazba (angl. original covers, fr. reliure originale, něm. Originaleinband) označení knižní vazby vzniklé bezprostředně po výrobě tiskařských archů. Moderní odborná literatura časový rozdíl mezi tiskem a dobou knihařských prací toleruje v rozmezí 10 let (něm. též Einband der Zeit). Tomuto vymezení zcela vyhovuje především vazba nakladatelská.

Od původní vazby je třeba odlišovat takzvanou mladší vazbu vzniklou napodobením stylu, který byl aktuální v době vytištění publikace (něm. Einband im Stil der Zeit). Opakem této napodobeniny je rekonstrukce čili remboatáž (z fr. réemboîtage, angl. recasing, něm. Wiedereinbindung), při níž se holý knižní blok nasazuje do nových desek s maximálním využitím historického pokryvu a výzdoby. Jiný význam nežli remboatáž má konzervace. Jejím cílem je záchrana původních prvků celého knižního korpusu formou technického zajištění a ošetření, které by mělo zpomalit přirozené stárnutí. Od povrchové konzervace se zásadně liší převazba. Tou rozumíme obnovení rozpadlého vazebného organismu novým šitím a zasazení zpravidla do nových, zhusta však rekostruovaných či konzervovaných původních desek.


Lit.: HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.