Paříž

Z Encyklopedie knihy

Paříž (Paris) město s nejstarší knihtiskařskou dílnou ve Francii. Roku 1470 ji na pozvání dvou profesorů ze Sorbony, Johanna Heynlina (též Johannes de Lapide) a Guillauma Ficheta, založili němečtí tiskaři Ulrich Gering, Michael Friburger a Martin Crantz. Do konce 15. století zde řemeslo provozovalo více než 60 tiskařů, např. Pasquier Bonhomme, Jean Dupré, Johann Higman, Pierre Le Rouge, Guy Marchant, Philippe Pigouchet či Antoine Vérard st. Jako nakladatelé prosluli Jean Petit st. a Simon Vostre.

Během 16. století v Paříži působilo postupně asi 420 tiskařů, mezi nimi Josse Bade, Simon de Colines, Robert Granjon, Thielman Kerver st., Berthold Rembolt, Geoffroy Tory. Někteří členové dynastie Estiennů, provozující tiskárny od počátku 16. století s přestávkami až do poslední třetiny 17. století, se z konfesijních důvodů vystěhovali do Ženevy. André Wechel utekl před následky bartolomějské noci 1573 do Frankfurtu/M. Ze Švýcarska naopak pocházel kalvinista Jean Jannon. Během 17. a 18. století rozvíjely své aktivity nakladatelské domy Delisleů, Jaillotů a Sansonů, zaměřené především na kartografickou produkci. Roku 1640 byla založena dodnes fungující Tiskárna královská, jejíž tiskařské, nakladatelské a písmařské aktivity v 18. a 19. století ovlivňovala rodina Didotových. Ke známým osvícenským tiskařům a nakladatelům patřili Pierre Augustin de Beaumarchais, André François Lebreton a Charles Joseph Panckoucke. Do plejády významných písmolijců se řadí opět Simon de Colines, Robert Granjon, Pierre Simon Fournier, Claude Garamond, Philippe Grandjean de Fouchy či Jean Jannon. K nejvýznamnějším novodobým knihkupcům patří Antoine Augustin Renouard.


Bibl.: RENOUARD, Ph.: Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siècle. Vol. 1-2. Paris 1964-1969; RENOUARD, Ph.: Répertoire des imprimeurs parisiens, libraires, fondeurs des caractères et correcteurs d’imprimerie depuis … (1470) jusqu’ à la fin du XVI. siècle. Paris 1965; RENOUARD, Ph.: Répertoire des imprimeurs parisiens, libraires et fondeurs de caractères en exercise a Paris au XVIIe siècle. Avec tables des adresses, des enseignes et des noms de personnes. Paris 1995; RENOUARD, Ph.-MOREAU, Br.: Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle. Vol. 1-3. Paris 1972-1993.

Lit.: FEBVRE, L.-MARTIN, H. J.: L’apparition du livre. Paris 1971; MARTIN, H. J.: Livre pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701). Paris 1969.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 178-199; GELDNER 2. 189-207. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.