Paginace

Z Encyklopedie knihy

Verze z 9. 10. 2018, 16:58, kterou vytvořil Jindrich.marek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Paginace je vedle foliace v současnosti užívaným způsobem orientace v rukopisech a odkazovým systémem pro citování z nich.

Autor hesla: Jindrich.marek