Palimpsest

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:46, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Palimpsest (angl. i něm. palimpsest, fr. palimpseste) je psací látka, ze které bylo původní písmo záměrně odstraněno.

Palimpsesty jsou důležité proto, že se jako spodní, odstraněná vrstva zápisu často dochovaly texty, které v jiných pramenech dostupné nejsou.

Pro odstranění původního písma se v případě papyru provádělo omytí, v případě pergamenu vyškrábání textu nožem nebo pemzou. Odstraňovány byly texty, pro které nebylo z pohledu současníků aktuální ani perspektivní využití. Důvodem bylo to, že pergamen jako psací látka byl drahý.

Zobrazení původního textu na palimpsestu je možné pomocí UV světla, případně dalšími zobrazovacími metodami (např. rentgenová fluorescence).

Známými příklady palimpsestů jsou text Ciceronova díla De oficiis ze 4. století a psaný unciálou, který byl v 7. století překryt Augustinovým výkladem žalmů, uložený ve Vatikánské knihovně nebo tzv. Archimédův palimpsest, který obsahuje jeho matematické dílo zapsané v 10. století a později ve 12. století nahrazené liturgickým textem.Heslo v anglické Wikipedii s příklady palimpsestů

Autor hesla: Jindrich.marek