Pamfilo Castaldi

Z Encyklopedie knihy

Pamfilo Castaldi (též Castaldo, ca 1398-1490) lékař, básník a jeden z prvních rodilých Italů, který knihtisk šířil ve své vlasti. Během let 1471-1472 se stal zakladatelem řemesla v Miláně. Za jeho první práci se dnes pokládá malá učebnice De verborum significatione (Milano 1471), kterou napsal římský gramatik 2. století Sextus Pompeius Festus. Na výrobě se pravděpodobně podílel i Antonio Zarotto. Dle starších nepodložených zpráv je Castaldimu přičítán k roku 1456 objev knihtisku pohyblivými literami (tedy rok poté, co Johann Gutenberg prohrál soudní proces s Johannem Fustem). Jako výraz víry v jeho prvenství mu rodné město Feltre postavilo roku 1868 pomník. Vedle Castaldiho se k dalším evropským pretendentům na objev knihtisku zařadili Jean Brito, Laurens Janszoon Coster a Prokop Waldvogel.


Lit.: RUPPEL, A.: Wer war der wirkliche Erfinder der Buchdruckerkunst? Mainz 1964.

Lex.: BORSA (Itálie) 1. 103. = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.