Panegyricum

Z Encyklopedie knihy

Panegyricum (řec. panegyricon) oblíbený žánr příležitostného latinského humanistického básnictví s oslavným charakterem, např. David Crinitus Ode panegyrica in laudem familiae baronum de Lobcovicz (Praha 1584) nebo Silvestr Steier Panaegyris de dignitate, officio et privilegio Palatinorum comitum honori … Samuelis Radeschini a Radeschovicz etc. (Praha 1593). Opakem panegyrika je filipika.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.