Papír veržé

Z Encyklopedie knihy

Papír veržé (fr. vergé = pruhovaný, rýhovaný, žebrovaný, angl. laid paper, fr. papier vergé, něm. geripptes Papier) ruční či strojní papír s pravidelnou strukturou podélných a příčných žeber. Struktura je tvořena buď sítem čerpací formy, anebo speciálním egutérem v papírenském stroji. Arch upravený složením a rozřezáním do knihtiskařské složky formátu folia a oktávu má žebrování kolmé, u kvartu osnova prochází podélně. Zhruba do roku 1750 měly všechny evropské papíry strukturu „veržé“. Teprve po polovině 18. století byla dosavadní nabídka obohacena ještě o hladký a nežebrovaný papír velinový.


Lit.: KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.