Papírnická obchodní značka

Z Encyklopedie knihy

Papírnická obchodní značka (fr. etiquette de rame de papier, něm. Riesumschlagdruck) symbol identifikující papírnu a jejího majitele, druh papíru a formát. Tato obdoba tiskařských a nakladatelských signetů byla otiskována na obal balíku papíru černě či červeně z dřevořezového štočku, popřípadě jako mědiryt. Počet otisků označoval kvalitu papíru. Obrazový motiv obchodní značky se často shodoval s filigránem papírny. Nejstarší značky pocházejí z Francie na konci 15. století. První zpráva o jejich existenci v Čechách je spjata se jménem pražského papírníka Bedřicha Freye z druhé poloviny 16. století (značka v podobě velkého černého lva není dochována). Fyzicky je v Čechách a na Moravě doloženo sedm značek až ze 17. a 18. století. Dodnes se zachovaly též jejich štočky.


Lit.: KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992; SCHULTE, Al.: Die Riesumschlagdrucke der Papiermacher. Gutenberg-Jahrbuch 1936, s. 14-22; ZUMAN, Fr.: Obchodní značky papírnické. Časopis Společnosti přátel starožitností 36, 1928, s. 73-82; ZUMAN, Fr.: Vzácná obchodní značka papírny. Časopis Národního muzea 110, 1936, s. 63-73.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.