Papírová vazba

Z Encyklopedie knihy

Papírová vazba (angl. paper boards, fr. reliure en papier, něm. Papiereinband) druh užitkové a finančně nenáročné knižní vazby definovaný pokryvem, jímž je přírodní nebo barevný papír. Poněvadž papír pokrývá jak vnější plochu lepenkových desek, tak kontinuálně i hřbet, označení se užívá výhradně ve smyslu vazby „celopapírové“. Poněvadž základem tu je ručně našívaný blok, nelze (celo)papírovou vazbu zaměňovat s technologicky jednodušší brožurou.

Papír díky obzvláštní dekorativnosti, jednoduché výrobě a nízké pořizovací ceně úspěšně nahrazoval useň a pergamen. V 16. století se užíval pouze papír katunový a papír škrobový, od 17. století papír tragantový, papír velurový a papír bronzovaný, počátkem 18. století papír brokátový a o století později dosavadní techniky obohatil ještě papír batikový. Největší obliba papírových pokryvů nastala během 18. a 19. století v souvislosti s masovým nárůstem vazby nakladatelské (zde však šlo zpravidla jen o vazbu provizorní).


Lit.: HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.