Paralipomena

Z Encyklopedie knihy

Paralipomena (něco vynechaného, z řec. para = kromě, leipō = opomíjím) dodatek či doplněk vědeckých děl. Označení pochází z názvu dvou biblických starozákonních knih Paralipomenon, které zaznamenávají historické výklady neobsažené v Knihách královských.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.