Pardubice

Z Encyklopedie knihy

Pardubice město v Čechách s poměrně nevýraznou knihtiskařskou tradicí. První dílnu založil Ignác Václav Dekrt roku 1791. Když zemřel, sňatkem s ovdovělou Monikou Dekrtovou tiskárnu vyženil 1806 Josef Jan Košina (1780-1848), který však o čtyři roky později živnost přenesl do Chrudimi. Mezi léty 1813-1816 v Pardubicích údajně působila další dílna tiskaře a knihkupce Františka Kunratického (též Kundratický). Ani Jan Hostivít Pospíšil, jeden z nejvýznamnějších regionálních tiskařů první poloviny 19. století, svou činnost v Pardubicích plně nerozvinul. Působil zde jen 1850-1851 a pak i on dal přednost slibnějším podmínkám chrudimským.


Lit.: JEDLIČKA, J.: Soupis tisků Jana Hostivíta Pospíšila. Hradec Králové 1970; JOHANIDES, J.: První knihtiskárna v Pardubicích. Hradec Králové 1970; KOLDA, F.: Pardubice v historii a jejich knihtiskárny. Typografia 39, 1932, s. 25-28.

Lex.: CHYBA 369. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.