Patrice

Z Encyklopedie knihy

Patrice (z lat. pater = otec; angl. punch, fr. poinçon, něm. Kontrapunze, Patrize, Punze nebo Schriftstempel) kónické razidlo s vyvýšeným negativním obrazem tiskového písmene. Zhruba do 80. let 15. století se razidlo vyrábělo z bronzu, později už běžně sloužila ocel. Výjimkou byly jen měkké měděné patrice pro větší písmové stupně (dvoutext, misál apod.). Obraz písmene předkreslený samotným tiskařem, anebo specializovaným písmařem (kaligrafem) se až po rok 1885, kdy ve Spojených státech amerických vznikl první kopírovací pantograf Linna Boyda Bentona (1844-1932), vyrýval do hlavy razidla ručně. Hotový a následně zakalený hranolek sloužil v procesu písmolijectví k přípravě multiplikační matrice. Původcem této nedílné složky moderní technologie knihtisku je Johann Gutenberg. Jeden z nejstarších vzorníků pro písmaře kaligrafy a tvůrce patric je Ein nutzlich und wolgegrundt Formular manncherley schöner Schriefften Wolfganga Fuggera (Nürnberg 1553). Technickými náležitostmi výroby patric se poprvé obíral Elias Sauerländer v knize Kurze, doch nützliche Anleitung von Form- und Stahlschneidern … Buchstaben, Rösgen, Calender, Apotheker-, chemische und andere Zeichen, auch Ziffern in Stahl und Messing zu schneiden (Erfurt 1754).Lit.: KABÁT, K.: Knihtisk a jeho vývoj v Československu. Praha 1936; KOCH, R.: Vom Stempelschneiden. Gutenberg-Jahrbuch 1931, s. 290-292; LECHENE, R.: L’imprimerie de Gutenberg a l’electron. Paris 1965 (repr. Lyon 1972); NEŠVERA, R. K.: Kralický nález typografického materiálu z hlediska technicko-historického. In: Kralice (red. Vl. Fialová). Brno 1959, s. 81-93; WILKES, W.: Das Schriftgießen. Von Stempelschnitt, Matrizenfertigung und Letternguß. Eine Dokumentation. Darmstadt 1990; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.