Pelhřimov

Z Encyklopedie knihy

Pelhřimov město v Čechách, do něhož knihtisk uvedl krátkodobě roku 1723 Josef Antonín Schilhart. Po jeho odchodu do Prahy 1724 řemeslo ve městě zaniklo.


Lex.: CHYBA 369. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.