Penitenciál

Z Encyklopedie knihy

Penitenciál (z lat. paenitentia = lítost, poena = pokuta, trest, angl. a fr. penitential, něm. Penitential) od středověku tradovaná útlá příručka pro zpovědníka známá též pod metaforickým označením „zpovědní zrcadlo“. Tištěnou podobu jedné z nejoblíbenějších pod názvem Modus poenitendi připravil poprvé Gerard Leeu (Antverpen 1485). Text, jehož autory mohou být pravděpodobně Johannes de Garlandia, nebo Petrus Blesensis, vyšel do konce 15. století nejméně v 33 reedicích. Obdobná a taktéž hojně přetiskovaná příručka se nazývala Poeniteas cito (Köln/R. 1489). Pro české publikum ji trojjazyčně s týmž titulem vydal ještě Hieronymus Höltzel (Nürnberg 1518, exemplář však nezachován).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.