Pergamenová vazba (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Pergamenová vazba z doby kolem 1580. Jako pokryv lepenkových desek využit fragment ze staršího pergamenového rukopisu ze 14. stol., přetřený tmavě zelenou barvou (detail přední desky). Národní knihovna ČR, sign. Teplá D 136

Pergamenová vazba představuje typ lehké vazby užívaný především v 16. a 17. století. Jde o vazby s lepenkovými deskami a pergamenovým pokryvem. Pokryv byl tvořen nejen čistým, ale též popsaným a druhotně užitým pergamenem (ve středověku bývá pergamenový pokryv užíván jen výjimečně). Hřbet mají plochý či jen mírně oblý. Namísto vazů bývají šity jen na pergamenové proužky, které jsou skryté pod hřbetním pokryvem a pouze v místě drážky vystupují na povrch. Někdy jejich desky vybíhají po třech stranách v poměrně hluboké hranové přehyby, jež chrání ořízku knihy, zdobenou barvením, stříkáním či zlacením. Desky se uzavíraly zpravidla textilními či koženými stuhami. Pergamenový pokryv bývá často zdoben zlacenímdominantové kompozici. Dominantou bývá zlacená figurální či ornamentální plotna, nejčastěji oválného či kosodélníkového tvaru. Nad dominantou se umisťuje iniciálové supralibros, pod ní vročení vazby. Vnitřní pole uzavírá rám (bordura) tvořený úzkým válečkovým pásem či jednoduchou nebo násobnou linkou. Vzácněji byly pergamenové vazby zdobeny malovanou výzdobou.

Lit.: ĎUROVIČ, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha – Litomyšl 2002, s. 378–380, 385; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s. 25, 50–51, 62. 

Autor hesla: Kamil.boldan