Pergamenový papír

Z Encyklopedie knihy

Pergamenový papír (angl. imitation vellum nebo parchment paper, fr. papier parcheminé, něm. Pergamentpapier) tvrdší, pevný a vodovzdorný papír připomínající fyzikálně i opticky pergamen, s nímž však nesmí být zaměňován. Vzniká působením kyseliny sírové, nebo roztoku chloridu zinečnatého na neklížený hadrový papír. Od 19. století se užívá jako obalový materiál a v průmyslu. Od pergamenového papíru je třeba odlišovat geneticky starší papír velinový.


Lit.: KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.