Perikopa (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Perikopa (řec. oddíl) obecný výraz pro závazně stanovené výňatky z epištol a evangelií čtené o nedělích i svátcích církevního roku a obsažené v misálu (propriu de tempore). Liturgická praxe pro svod perikop užívá přesnějších označení lectionarium (lekcionář), epistolarium (epištolář) a evangelistarium (evangelistář). Funkci perikopy mohl výjimečně plnit při utrakvistické bohoslužbě i nebiblický text, jako např. Mladoňovicovy pašije Husa a Jeronýma čtené na počátku 16. století z takzvaného Dodatku k ilustrovanému Pasionálu 1495.


Bibl.: PIETSCH, P.: Ewangely und Epistel Teutsch. Die gedruckten hochdeutschen Perikopenbücher. 1473-1523. Göttingen 1927.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.