Peter Konrad Monath

Z Encyklopedie knihy

Peter Konrad Monath (zemř. 1747) nakladatel a knihkupec v Norimberku, nejstarší člen velmi rozvětvené rodiny, v níž se tato povolání s proměnlivým úspěchem dědila až do 19. století. Firmu založil roku 1713 a později zřídil i několik filiálek (např. 1726 ve Vídni). V jeho nakladatelských záměrech se z popudu hraběte Františka Antonína Šporka čas od času objevovala také cizojazyčná bohemika, např. od málo známého českého servity Angelica Marii Millera Peregrinus in Jerusalem (Nürnberg-Wien 1735) nebo latinsko-maďarsko-česká Liber memorialis naturali ordine dispositus německého dějepisce Christopha Cellaria (Nürnberg 1719).

Syn Georg Peter Monath (1715-1788) převzal knihkupectví 1739 a vtiskl mu vysokou profesionální úroveň. Od roku 1748 vydával nakladatelské a knihkupecké nabídky, které zpočátku obsahovaly na 20.000 titulů, později (1782-1786) více než 65.000. Roku 1762 se přiženil do rodiny významného kartografa Johanna Christopha Homanna, a stal se tak podílníkem a jedním z nástupců ve vedení firmy.


Lit.: KAPP, F.-GOLDFRIEDRICH, J.: Geschichte des deutschen Buchhandels. Bd. 1-4. Leipzig 1886-1923 (repr. Leipzig 1970).

Lex.: PAISEY, D. L.: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 26. Wiesbaden 1988, s. 178.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.