Philipp Erasmus Reich

Z Encyklopedie knihy

Philipp Erasmus Reich (1717-1787) jeden z nejvýznamnějších německých nakladatelů a knihkupců všech dob. Po krátkém působení v Londýně a Stockholmu se usadil v Lipsku. Od roku 1747 působil jako vedoucí a od 1762 jako podílník nakladatelství, které Moritz Georg Weidmann (1658-1693) založil 1680 ve Frankfurtu/M. a již 1681 přenesl do Lipska. Pod Reichovým vedením se firma označovaná jako „Weidmannsche Buchhandlung“ stala v 18. století centrem obchodu se soudobou německou literaturu (Gellert, Goethe, Lavater, Ramler, Sulzer, Wieland aj.). Roku 1759 Reich prestiž firmy ještě upevnil, když od zanikajícího Grosseova nakladatelství koupil práva na vydávání katalogů lipského veletrhu.

Celý život bojoval proti zatlačování autorů do role nakladatelů vlastních děl. Prosazoval ochranu práv tiskařů poškozovaných finančně i výrobně jednodušším patiskem. Ekonomické výsledky, jichž dosahoval, dovolily vyplácet nejvyšší autorské honoráře v Německu. Roku 1764 bojkotem frankfurtského veletrhu vyjádřil odpor proti přežilému výměnnému knihkupectví. Zasadil se o založení ochranného Spolku knihkupců v Lipsku (1765), jemuž až do konce života předsedal. Reich byl současníky uznale nazýván „der erste Buchhändler der Nation“.


Lit.: EISENHARDT, U.: Die kaiserliche Aufsicht über Buchdruck, Buchhandel und Presse im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation (1496-1806). Karlsruhe 1970; LEHMSTEDT, M.: „Ein Strohm, der alles überschwemmet“. Dokumente zum Verhältnis von Philipp Erasmus Reich und Johann Thomas von Trattner. Bibliothek und Wissenschaft 25, 1991, s. 176-267; VOLLERT, E.: Die Weidmannsche Buchhandlung in Berlin 1680-1930. Berlin 1930; WIDMANN, H.: Geschichte des Buchhandels vom Altertum bis zur Gegenwart. Teil 1-2. Wiesbaden 1975.

Lex.: BENZING (Verleger) 462 a 501 = BENZING, J.: Die deutschen Verleger des 16. und 17. Jahrhunderts. Archiv für Geschichte des Buchwesens 2, 1960, s. 445-509 (a k tomu 18, 1977, sl. 1078-1322).; PAISEY, D. L.: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 26. Wiesbaden 1988, s. 281 (Weidmann).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.