Pierre Attaingnant

Z Encyklopedie knihy

Pierre Attaingnant (zemř. před 1553) pařížský tiskař a nakladatel zabývající se asi od roku 1525 typografickým nototiskem. Na rozdíl od starší metody Ottaviana Petrucciho uvedl do praxe modernější technologii pařížského písmolijce Pierra Haultina (též Hautin, zemř. 1580), který repertoár hudebních značek odléval společně s příslušným fragmentem notové osnovy. Oba prvky hudebního záznamu vznikly z jedné matrice jako slitek na společné písmové kuželce. Tím zanikla nutnost dřívějšího soutisku noty s osnovou (Petrucci), i když za cenu okem viditelného napojování jednotlivých vertikálních výsečí notového záznamu. Nejstarší hudební publikací vzniklou v Attaingnantově tiskárně výlučně tiskem z výšky jsou Trente et une chansons musicales (Paris 1529) z pera několika skladatelů. V letech 1537-1543 Attaingnant spolupracoval s tiskařem a nakladatelem Hubertem Julletem a roku 1543 byl jmenován královským tiskařem hudebních děl.


Bibl.: DAVIDSSON, A.: Bibliographie zur Geschichte des Musikdrucks. Uppsala 1965.

Lit.: HEARTZ, D.: Pierre Attaingnant, royal printer of music. A historical study and bibliographical catalogue. Berkeley-Los Angeles 1969; HEARTZ, D.: Preludes, chansons and dances for lute, published by Pierre Attaingnant 1529-1530. Neuilly-sur-Seine 1964; VERNARECCI, A.: Ottaviano dei Petrucci. Venezia 1881.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 302; EITNER 1. 229-230. = EITNER, R.: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten christlicher Zeitrechnung bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Bd. 1-11. Graz 1959-1960.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.