Pitaval

Z Encyklopedie knihy

Pitaval nadnárodní označení souboru prozaicky zpracovaných kriminálních případů. Název pochází od francouzského advokáta Françoise Gayota de Pitavala (1673-1743), autora dvacetisvazkových Causes célèbres et interessantes avec les jugemens qui les ont décidées (Paris 1734-1743). První německé vydání vyšlo pod názvem Erzählungen sonderbarer und merkwürdigkeiten Rechtshändel (Leipzig 1747-1768 v 9 svazcích). Sbírka byla později často přepracovávána a doplňována, např. Françoisem Richerem (Amsterdam 1768-1770 ve 22 svazcích). Pitavalovo jméno se jako označení žánru vyskytlo poprvé v názvu jiné, dvanáctidílné sbírky Der neue Pitaval. Eine Sammlung der interessanten Criminalgeschichten aller Länder aus älterer und neuerer Zeit (Leipzig 1842-1847), kterou sestavili Julius Eduard Hitzig a Wilhelm Häring. Do české literatury žánr uvedl na počátku 20. století publicista Egon Erwin Kisch.


Bibl.: HAYN, H.-GOTENDORF, A. N.: Bibliotheca Germanorum erotica et curiosa. Verzeichnis der gesamten deutschen erotischen Literatur. Bd. 1-9. München 1912-1929 (repr. Hanau 1968 a k tomu WALRAVENS, H.: Register der Personennamen zu Hayn-Gotendorf. Hamburg 1984).

Lit.: ALEXIS, W.: Große Kriminalfälle aus dem Neuen Pitaval. München 1966.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.